Arıların Kovanı Terketmesi

Arıların genelde kovanı terketmesinin iki önemli sebebi vardır. Birinci sebep kovandaki besin stokunun bitmesidir. Besin stoğu kritik seviyeye indiğinde yaşlı arılar genç arılara yaşama şansı sağlamak için toplu olarak kovanı terkeder. Buna açlık oğulu adı verilir. Besin bittiği zaman ise arılar toplu olarak kovanı terkeder.
İkinci terk sebebi ise ana arının ölmesidir.
Kovan içine arının hiç hoşlanmadığı, gaz, motorin, benzin gibi bir maddenin bulaşması; kovanın fiziki olarak zarar görüp artık güvenli bir barınak olmayışı; kovan içinin rutubet alarak aşırı derece küflenmesi ve güvelenmesi gibi sebeplerle de arılar kovanı terkedebilir.